Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.talentgroepnederland.nl.

Privacyreglement voor kandidaten en opdrachtgevers van Talent Groep Nederland /100% Talent.

In dit privacyreglement wordt beschreven wie Talent Groep Nederland (TGN) is, wat TGN/100% Talent  doet met jouw gegevens, hoe met de gegevens worden omgegaan, op welke manier Talent Groep Nederland jouw gegevens beschermt en hoe Talent Groep Nederland werkt. We raden je aan dit Privacyreglement aandachtig door te nemen.

Talent Groep Nederland (TGN) /100% Talent hecht waarde aan jouw vertrouwen.
TGN/100% Talent neemt jouw privacy uitermate serieus en de 100% Talent Recruiters zullen jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken, bewaren en gebruiken. Alle persoonlijke informatie die aan TGN en/of haar Talent Recruiters wordt verstrekt, wordt enkel en alleen voor doeleinden gebruikt zoals die in dit Privacyreglement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen jou en TGN/100% Talent wordt beheerst door Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Talent Groep Nederland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56596111.

Wie is Talent Groep Nederland?
TGN is contractant en beheerder van het centrale recruitment systeem (Carerix), inclusief de database met kandidatengegevens. De Talent Recruiters van 100% Talent (regio) bieden op zelfstandige basis hun diensten aan bedrijven op het gebied van werving & selectie/Recruitment en maken gebruik van deze database. De Talent Recruiters werken toe naar duurzame oplossingen bij het werven en begeleiden van personeel in Techniek, Sales, ICT, Finance, Operations en Topfuncties. Wij verbinden mensen en organisaties en organisaties met mensen. De selectie van kandidaten gebeurt integer en persoonlijk met kennis, wensen en eisen van zowel de kandidaat als de opdrachtgever. De Talent Recruiters van 100% Talent worden in ons vak gedreven door de wens om maatwerk te leveren aan zowel de kandidaat als aan de opdrachtgever.

Wat doet TGN/100% Talent met jouw gegevens?
TGN/100% Talent verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens, in de vorm van jouw motivatie en CV, in een database. Met deze informatie kan TGN/100% Talent jou koppelen aan één of meerdere relevante vacatures en je in contact brengen met of juist onder de aandacht brengen bij potentiële werkgevers. TGN/100% Talent vraagt alleen gegevens op die relevant zijn voor o.a. het verloop van de sollicitatieprocedure, het kennismakingsgesprek, de vacature of in opdracht van de opdrachtgever.

Hoe werkt TGN/100% Talent?
Na inschrijving, via e-mail als aangegeven op de website www.talentgroepnederland.nl, ontvang je per e-mail zo snel mogelijk een bevestigingsmail dat jouw gegevens werden ontvangen en worden opgenomen in de database (Carerix). Het is in je eigen belang en het is je eigen verantwoordelijkheid om ons de juiste persoonlijke gegevens te verstrekken.
Onze reactie kan o.a. bestaan uit:
– een verzoek om meer informatie.
– een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
– een bericht zijn dat we momenteel weinig voor je kunnen betekenen. TGN/100% Talent bewaart dan jouw gegevens in haar database om jou te contacten zodra er een passende kans zich voordoet.

Op het moment dat TGN/100% Talent een geschikte vacature voor jou in portefeuille heeft dan word jij door TGN/100% Talent telefonisch of per e-mail benaderd. Sta jij al ingeschreven? Dan heb jij toestemming gegeven dat TGN/100% Talent jou kan en mag benaderen. Sta jij nog niet ingeschreven? Dan zal TGN/100% Talent jou eerst telefonisch of per e-mail benaderen om toestemming te vragen. Hiervoor geldt een wettelijke bepaling van maximaal 30 dagen. Na deze 30 dagen zal TGN/100% Talent geen contact meer met jou opnemen en komt het aanbod te vervallen. Jouw gegevens staan nog 12 maanden na plaatsing bij een opdrachtgever in het database van TGN tenzij anders aangegeven. Persoonlijke gegevens staan na het verlenen van toestemming, in de vorm van een cookie of pop-up venster, maximaal 24 maanden in onze database tenzij anders aangegeven.

Aan wie verstrekt TGN/100% Talent gegevens?
TGN/100% Talent verstrekt jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Na een persoonlijk intakegesprek waarin je capaciteiten, wensen en eisen ter sprake komen, en mogelijk de op dat moment beschikbare en passende vacatures, kan TGN/100% Talent besluiten om in overleg met jou, je gegevens uit te wisselen met één of meerdere potentiële werkgevers. Dit gebeurt via het verzenden van je CV met een door ons opgestelde profielschets (samenvatting van het intakegesprek). Via TGN/100% Talent krijg je vervolgens een terugkoppeling van de werkgever in de vorm van een uitnodiging voor een eerste gesprek of een afwijzing. TGN/100% Talent fungeert als contactpersoon tussen jou en potentiële werkgevers gedurende de hele selectieprocedure.

Hoe beschermt TGN/100% Talent jouw gegevens?
TGN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacyreglement worden gewijzigd?
Indien TGN mocht besluiten haar Privacyreglement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacyreglement.

Wil jij graag in het database van Talent Groep Nederland BV blijven?
Sta jij altijd open voor mooie kansen? Dan is er een optie om geen toestemmingsberichten van TGN/100% Talent te hoeven ontvangen. Stuur een e-mail naar info@talentgroepnederland.nl met het bericht dat jij graag deel uitmaakt van onze database en Talent Groep Nederland hiervoor toestemming verleent.

Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?
Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van TGN/100% Talent dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@talentgroepnederland.nl