groei van economie, groei van jouw salaris?

Groei van de economie! Groei van het aantal banen! Groei van het aantal vacatures! Groei van jouw kansen! Groei van jouw salaris?

Economie, banen, vacatures. Jouw kansen, jouw groei, jouw salaris ?

Vacatures zijn er nu al volop! Maar wat een mooie voorspelling die UWV eerder dit jaar maakte. De komende twee jaar komen er nog eens 318.000 banen bij, nadat het aantal banen vorig jaar al is gestegen met 200.000. Hierdoor bereiken we in 2019 een topniveau van 10,5 miljoen banen. In onze eerdere berichten hebben we al  geschreven dat in de eerste 3 maanden van dit jaar het aantal werknemers met een vaste baan, voor het eerst sinds 2009, sneller steeg dan het aantal met een flexibele werknemersrelatie. Deze trend heeft zich in de rest van het jaar verder doorgezet.
We schreven echter ook dat de ontwikkelingen van het salaris over het algemeen achterblijft bij deze groei.

Nog wat cijfers

Het aantal mensen met een WW-uitkering nam af met ca. 80.000, een daling van bijna 25%! Eind van dit jaar is de verwachting dat nog 290.000 WW-uitkeringen plaatsvinden en in 2019 een verdere afname tot ca. 250.000.  Het is nog niet zo lang geleden dat we >700.000 inschrijvingen kenden bij het UWV. Dus de afname van het aantal WW-uitkeringen is fors, maar hiermee worden dus (lang) niet alle nieuwe banen ingevuld.

Voor werkgevers wordt het steeds lastiger om vacatures te vervullen

De keerzijde van de economische groei voor werkgevers is, dat het voor werkgevers steeds lastiger zal worden om vacatures goed in te kunnen vullen. Het is nu al heel moeilijk, dat zal alleen nog maar verder toenemen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van diegenen die nu naarstig op zoek zijn naar een baan omdat ze nu een WW-uitkering hebben. Omscholing kan velen van hen helpen om de focus te verleggen naar een andere branche, of naar andere functies, maar hiermee wordt het probleem natuurlijk nog niet opgelost.

Grootste groei bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

De groei van het aantal banen doet zich voor in nagenoeg alle sectoren, behalve in de financiële sector, waar de komende jaren naar verwachting ruim 8.000 banen zullen verdwijnen.
Een logisch gevolg van de grote vraag naar goede medewerkers is de groei die naar verwachting  plaats zal vinden in de sectoren “uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling” (75.000). In deze sector zal men alles op alles zetten om in te kunnen spelen op de grote groei van het aantal banen en dus vacatures. Verdere groei wordt verwacht in de “zorg en welzijn” (52.000) en ook de bouw, horeca en ICT groeien hard.  Door allerlei maatregelen van het kabinet verdwijnen echter in de landbouw en visserij veel banen.

Wat betekent dit voor jou? Kun jij profiteren van deze groei?

Ben je werkzoekend en heb je nu een uitkering, dan nemen jouw mogelijkheden toe. Je moet je dan natuurlijk wel richten (eventueel omscholen) op een baan in een branche waar deze groei plaats vindt. Laat je goed adviseren.

Heb je nu een baan, maar ben je niet helemaal gelukkig met de werkzaamheden of met het salaris dat je hiervoor ontvangt? Ook dan liggen er kansen voor jou! Ga in gesprek met je huidige werkgever en bespreek de mogelijkheden voor verdere doorgroei. Het voordeel voor de werkgever bestaat eruit dat jouw ervaring behouden blijft en door jouw doorgroei nieuwe instroom van onderaf beter mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt het wellicht makkelijker het tekort aan Talenten ver in te vullen met kandidaten die nu nog een uitkering hebben, zich hebben omgeschoold, of voor de categorie “nieuwe instroom” die juist hun opleiding hebben afgerond.

Voor veel werkgevers is een hoger salaris (nu) echter nog niet bespreekbaar. Wat dan wel loont? Niet blijven zitten waar je nu zit, maar oriënteer je op andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt en verander van baan. We hebben eerder gezien dat een verhoogde arbeidsmobiliteit ook leidt tot hogere lonen. Een hoger salaris is momenteel ook makkelijker voor elkaar te krijgen bij een nieuwe baan, de nieuwe werkgever is nu wel eerder bereid hierover te onderhandelen tijdens de sollicitatieprocedure.

Kijk voor mogelijkheden bij onze Vacatures en maak die stap!
Onze Talent Recruiters helpen jou bij het maken van de juiste keuzes.

terug naar home

Naar LinkedIn: post