Economie groeit, salaris stijgt niet

Salaris stijgt niet mee met Economie. Waarom niet?

Salaris en groeiende economie

We horen het voortdurend op het journaal, in de krant en ook op het werk: het gaat goed met de economie! Bij huishoudens stijgt de consumptie en er is werk genoeg en er zijn meer vacatures dan kandidaten. Bij deze krapte zou je dan ook verwachten dat het salaris fors stijgt om medewerkers hiervan mee te laten profiteren en te behouden. Dat blijkt echter niet zo te zijn stelt een rapport van de Rabobank! In dat rapport wordt gesteld dat de lonen in 2017/2018 gemiddeld met slechts 1,4% zijn gegroeid, terwijl de economie een stijging vertoonde van 2,9%. Omdat we in die periode een inflatie hebben gekend van 1,3% blijft van de groei van het salaris niet veel over.

Personeelstekort

Dat lijkt bijzonder vreemd omdat werkgevers wel vaak met de handen in het haar zitten, omdat ze het werk niet aankunnen en te kampen hebben met een (behoorlijk) personeelstekort. Hierdoor zou je juist verwachten dat de lonen voor werknemers automatisch omhoog gaan, omdat de werkgever zich daarmee in de markt aantrekkelijker maakt. Hiermee wordt namelijk, als onderdeel van het totale arbeidspakker,  het personeel beter tevreden gehouden. Het bestaande personeel wordt hierdoor langer vast gehouden en als spin-off wordt het hierdoor ook makkelijker nieuw personeel aan te trekken.

Waarom stijgen de salarissen dan niet meer?

Dus is de hoogte van het salaris nu wel het belangrijkste argument voor een werknemer?
Het lijkt erop dat de meeste werknemers in Nederland een vast contract in eerste instantie belangrijker vinden, om daarna wel meer salaris te kunnen vragen. Met een vast contract in je handen lijkt de onderhandelingspositie dus beter te zijn. Werkgevers zien dit ook wel en je ziet daarom dat momenteel de vaste kern groeit ten opzichte van de flexibele schil. Het gevolg is dus dat massale loonstijging (in eerste instantie) uitblijft en deze individueel pas te verwachten valt nadat een tijdelijk (flexibel) arbeidscontract is omgezet naar een dienstverband bij de werkgever. De meeste verhogingen (50%) beperken zich hierdoor momenteel tot 2% of minder, een derde krijgt precies 2% en ongeveer 30% ontvangt een verhoging van meer dan 2%. Deze laatste verhoging betekent uiteindelijk ook pas een werkelijke stijging bij de genoemde inflatie.

Zijn er wettelijke maatregelen op komst?

Werknemers zien de groei van de economie natuurlijk wel, vinden ook dat ze hier zelf bij achterblijven en dat hier “iets” aan gedaan moet worden. In de politiek is er al sprake van, dat het kabinet bedrijven desnoods met een loonmaatregel moet dwingen om de arbeidsvoorwaarden (met name de hoogte van het salaris) van werknemers te verbeteren. Het is echter niet zomaar mogelijk om een dergelijke maatregel uit te voeren. De mogelijkheid van zo’n maatregel geldt alleen als de situatie andersom ligt, dus bij zware economische crisis en forse afname van werkgelegenheid. Het rapport van de Rabobank concludeert dan ook dat de meest voor de hand liggende maatregel, die nu genomen kan worden, verlaging van belasting op arbeid zou kunnen zijn. Hier profiteren uiteindelijk ook alle werknemers van.

Zijn er andere mogelijkheden om je salaris te verhogen?

Wat dan wel loont? Niet blijven zitten waar je nu zit, maar oriënteer je op andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt en verander van baan. We hebben eerder gezien dat een verhoogde arbeidsmobiliteit ook leidt tot hogere lonen. Een hoger salaris is momenteel ook makkelijker voor elkaar te krijgen bij een nieuwe baan, de nieuwe werkgever is nu eerder bereid hierover te onderhandelen tijdens de sollicitatieprocedure.

Kijk voor mogelijkheden bij onze Vacatures en maak die stap!
Onze Talent Recruiters helpen jou bij het maken van de juiste keuzes.

terug naar home

Bron: Jobbird

LinkedIn: post